Karen Hannen -Curvers

Natuurgeneeskundig therapeut & Nei coach

Als verbinder is voor mij een taak weggelegd om mensen tijdens hun bewustwordingsproces te begeleiden. Dit proces is voor iedereen anders omdat we allemaal beschikken over een unieke ” blauwdruk”.  Door bewustwording kun je anders naar jouw fysieke- of mentale klachten gaan kijken. Wanneer zijn deze ontstaan? Wat is er tijdens deze periode gebeurd in jouw leven? 

Iedereen heeft een zelfhelend vermogen en door het proces van bewustwording kun je met de NEI techniek en E.E.N Therapie opzoek gaan naar de oorsprong.  Mijn begeleiding dient als  katalysator om vervolgens je eigen proces van bewustwording en heling in gang te zetten en te stimuleren. 

Als ervaringsdeskundige en Natuurgeneeskundig Therapeut kan ik jou daarbij ondersteunen.

In 2015 werd ik onaangenaam verrast door twee, los van elkaar staande vormen van kanker. Tijdens deze periode heb de tijd genomen om bewuster bezig te zijn met mijn leven en zo startte ik de  zoektocht naar het ” hoe en waarom”, uitgerekend ik kanker kreeg en wat daaraan ten grondslag zou liggen. Door de situatie positief te omarmen en er niet “tegen” te vechten, besloot ik om de kanker te accepteren en er mee samen te werken. Na mijn herstelperiode heb ik een aantal zaken op een rij gezet;  kanker was voor mij de “wake up call” om eens kritisch naar mijn leven te kijken. Dit resulteerde in een ommezwaai van 180 graden met een nieuwe kijk op mijn “mind set”, mijn levensinvulling en mijn bewuste manier om in het leven te staan.

In 2016 ben ik gestart met de H.B.O. opleiding voor Natuurgeneeskundig therapeut bij het Instituut E.E.N. te Panheel. Als mantelzorger van mijn moeder heb ik ervaren dat je tijdens deze missie overbelast kan raken en als je niet op tijd actie onderneemt dit kan leiden tot een burn-out. Dit waren voor mij dan ook een actuele onderwerpen voor mijn scriptie en thesis. In 2020 heb ik mijn opleiding als natuurgeneeskundig therapeut en NEI coach afgerond en blijf ik bij- en nascholingen volgen.

Na 33 jaar dienstverband bij de Nationale politie heb ik er voor gekozen om mijn passie nu voor 100% te volgen.

            Een zetje in de goede richting is een mooie start.

 

Mantelzorger in balans met E.E.N®️Therapie
In deze scriptie staat de overbelaste mantelzorger centraal. Uit een onderzoek is beschreven hoe behandelingen en remedies vanuit de E.E.N.® therapie de mantelzorger op geestelijk, lichamelijk en zielsniveau kunnen begeleiden tijdens hun liefdevolle missie.

Scriptie Registeropleiding, Eclectisch Energetisch Natuurkundig Therapeut.


Burn-out en bijnieren
In deze thesis beschrijf ik wat een burn-out is. Welke relatie een burn-out heeft met de bijnieren. Of een burn-out werk gerelateerd is en hoe het herstel van burn-out ondersteund kan worden.

Medisch- en Psychosociale Basiskennis. Thesis Registeropleiding. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut.