Voedingsadviezen

                                                                                          Aan de hand van het klachtenpatroon en het meten van testampullen met de biotensor wordt er inzicht verkregen hoe het lichaam reageert m.b.t. afweer, afvalstoffen, organen en onderliggende oorzaken en o.a. de relatie van voeding, toxines of allergieën in relatie tot de klachten.  Een behandelplan wordt in onderling overleg opgemaakt: meestal in combinatie met voedingsadviezen en ondersteunende middelen* zoals Schussler mineralen celzouten, Bachbloesemremedies en supplemenenten.

 

* ondersteunende middelen zijn niet bij het consult inbegrepen.

Deze health check en de daaruit verkregen resultaten is géén vervanging van de diagnose door een arts! 

 

Morfologische bloedtest

De energetische morfologische bloedtest maakt het mogelijk om met een paar druppels bloed uit de vinger uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. Bijvoorbeeld: voedingstekorten en / of sluimerende ziekteprocessen deze kunnen ten grondslag liggen aan bepaalde klachten. Dit kunnen tekorten zijn van vitamine en mineralen, maar het kunnen ook voedings-intoleranties, vaccinatie belasting, virale belasting, parasitairebelasting, leverbelasting, een verstoorde darmflora of  hormonale verstoringen zijn. Bij dit onderzoek wordt vanuit het reguliere als complementaire oogpunt gekeken naar het ingestuurde bloed en de klacht. Deze testmethode geeft ook een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode- en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. 

 

Deze health check en de daaruit verkregen resultaten is géén vervanging van de diagnose door een arts! 

 

Bodyscan analyser

scananalyser

De body Scanalyser is een energetisch meetinstrument voor het meten het magnetisch veld van het lichaam. De menselijke cellen op basis van bioresonantie en een geavanceerd software programma analyseert de meting. Tijdens de test houdt u een hand-electrode vast die is aangesloten op de Scanalyser en deze is verbonden met een computer. Van iedere parameter en groep worden de normaalwaarden gegeven en de afwijking daarvan wordt grafisch en in getallen weergegeven. Dit resulteert in een duidelijk schema met  informatie over het functioneren van de parameters zoals: orgaansystemen, stressbelasting, toxische belasting, zware metalen, allergieën, tekorten aan mineralen, vitamines, aminozuren, bloedsuikerspiegel, cholesterol, etc.

Deze health check en de daaruit verkregen resultaten is géén vervanging van de diagnose door een arts!