Voedingsadviezen

                                                                                          Aan de hand van het klachtenpatroon en het meten van testampullen met de biotensor wordt er inzicht verkregen hoe het lichaam reageert m.b.t. afweer, afvalstoffen, organen en onderliggende oorzaken en o.a. de relatie van voeding, toxines of allergieën in relatie tot de klachten.  Een behandelplan wordt in onderling overleg opgemaakt: meestal in combinatie met voedingsadviezen en ondersteunende middelen* zoals Schussler mineralen celzouten, Bachbloesemremedies en supplemenenten.

 

* ondersteunende middelen zijn niet bij het consult inbegrepen.

 

Deze health check en de daaruit verkregen resultaten is géén vervanging van de diagnose door een arts! 

 

Morfologische bloedtest

De energetische morfologische bloedtest maakt het mogelijk om met een paar druppels bloed uit de vinger uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. Bijvoorbeeld: voedingstekorten en / of sluimerende ziekteprocessen deze kunnen ten grondslag liggen aan bepaalde klachten. Dit kunnen tekorten zijn van vitamine en mineralen, maar het kunnen ook voedings-intoleranties, vaccinatie belasting, virale belasting, parasitairebelasting, leverbelasting, een verstoorde darmflora of  hormonale verstoringen zijn. Bij dit onderzoek wordt vanuit het reguliere als complementaire oogpunt gekeken naar het ingestuurde bloed en de klacht. Deze testmethode geeft ook een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode- en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. 

 

Deze health check en de daaruit verkregen resultaten is géén vervanging van de diagnose door een arts! 

 

Body Scananalyser

scananalyser

De body Scanalyser is een energetisch meetinstrument voor het meten het magnetisch veld van het lichaam. De menselijke cellen op basis van bioresonantie en een geavanceerd software programma analyseert de meting. Tijdens de test houdt u een hand-electrode vast die is aangesloten op de Scanalyser en deze is verbonden met een computer. Van iedere parameter en groep worden de normaalwaarden gegeven en de afwijking daarvan wordt grafisch en in getallen weergegeven. Dit resulteert in een duidelijk schema met  informatie over het functioneren van de parameters zoals: orgaansystemen, stressbelasting, toxische belasting, zware metalen, allergieën, tekorten aan mineralen, vitamines, aminozuren, bloedsuikerspiegel, cholesterol, etc.

Deze health check en de daaruit verkregen resultaten is géén vervanging van de diagnose door een arts! 

Ondersteuning VOOR en NA Vaccinaties

MatriXmethode

Ondersteuning VOOR en NA de corona vaccinatie of het Rijksinenting programma
 
De periode voor- en na de inenting heeft voor iedereen een andere invloed op de gezondheid, voor Baby t/m schoolkind is dit zeker heel erg belangrijk!
Voor de vaccinatie kan er stress of een blokkade optreden en na de vaccinatie kunnen er symptomen als gevolg van deze vaccinatie ontstaan zoals vermoeidheid, hoofdpijn of misselijkheid.
 
Wist je dat je je lichaam ook kunt voorbereiden op de alle vormen van vaccinaties?  Je kunt voor de vaccinatie testen wat jouw lichaam nodig heeft op fysiek en mentaal gebied om mogelijke klachten te minimaliseren.
 
Wist je ook dat de vaccinatie ontstoord kan worden met speciale homeopatische middelen?
Door de vaccinatie via deze wijze te ontstoren kan het lichaam gaan ontgiften. Zo worden de belastende hulpstoffen die in het vaccin zitten zoals o.a. een conserveermiddel, transportmiddelen etc., afgevoerd.
 
Ook kan ik je ondersteunen met versterken van het immuunsysteem, verminderen van vermoeidheid na het doormaken van corona of ondersteunen bij loslaten van depressieve gevoelens die veelal een grote impact hebben.
Als je meer wilt weten, maak dan gerust een afspraak.
 
Vaccineren: levensgevaarlijk of levensreddend?

Neutraliseren van angsten en trauma’s

Door het MatriX protocol te doorlopen en het stellen van specifieke open vragen, zonder op de inhoud in te gaan, gaat de client zelf op zoek naar zijn eigen processen in het hoofd.

Hoe ga je te werk: Het is van groot belang:

Dat aan de voorkant van het coachingsproces een duidelijke hulpvraag wordt geformuleerd. Uiteraard is het noodzakelijk dat de cliënt openstaat om deze hulpvraag zelf op te lossen.

Eén voordeel is dat de cliënt de inhoud van het probleem tijdens de gehele sessie niet hoeft te delen. Verder zijn er weinig woorden nodig, die geen herbeleving veroorzaken waardoor er geen negatieve bijwerkingen kunnen ontstaan tijdens en na de sessie.

Door het specifieke fragment te zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken kun je de trigger van dat bepalende fragment helemaal wissen, om er vervolgens een nieuw wenselijk fragment van deze gedachtes maken, hoe de client dat zelf wil. Vervolgens wordt dat weer aan dat fragment gekoppeld en opgeslagen waardoor er een nieuw plaatje ontstaat.

Voor jong en oud met als doel : dat iedereen weer de regie krijgt over het eigen hoofd krijgt.

MatriXmethode

Is Niet:

  1. Tijdrovende trajecten, diepe en vermoeiende gesprekken
  2. (Heftige) herbeleving en moeten openstellen
  3. Complex protocol, zweverig of belastend
  4. Beperken tot gedrag en adviezen van anderen
  5. Afhankelijkheid en verwijzingen

Is Wel:

  • Kortdurend (vaak maximaal drie sessies per hulpvraag) en daadkrachtig
  • Veilig beschouwen van de oorzaak van cognitieve en emotionele klachten
  • Simpel en toch diepgaand
  • Focus op eigen denkprocessen en belevingskracht van de cliënt
  • Cliënt aan het werk zetten en de baas over het eigen hoofd
Is ontwikkeld door Ingrid Stoop.