Informatie

Privacy regelement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelingen. Deze zijn niet toegankelijk voor derden en worden met niemand gedeeld.

Belangrijk: Indien u mij niet volledig of verkeerd inlicht, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde therapieën en/of (therapeutische)massages. De therapieën en/of (therapeutische) massages vormen geen vervanging voor professionele medische hulp, maar kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn!

Algemene voorwaarden

 

 

Registratie in het AGB-register:

Praktijk en Zorgverlener zijn in bezit van een AGB-code en informatie hierover kan op verzoek verstrekt worden.

Inschrijving in KvK onder nummer 78566711

Beroepsvereniging

CAT beroepsorganisatie is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Het CAT-complementair is een stichtingstichting.

CATvergoedbaar

Stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Kwaliteitstherapeut: valt  onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.
zie https://gatgeschillen.nl /” https://kwaliteitstherapeuten.nl/

GAT valt onder de het Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

logo VVNT - blauw op witte achtergrond

COVID 19

Update: m.i.v. 3  maart 2021

Alle contactberoepen zijn met ingang van 3 maart weer toegestaan. Dus kan ik ook weer massages inplannen. Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.

Actuele informatie van de Rijksoverheidis te lezen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kabinetsplannen-coronaregels

Alternatieve therapeut in het algemeen zijn of haar beroep wel kan uitoefenen als de afstand van 1,5 meter in acht kan worden gehouden. Als NEI therapie kan ik deze afstand garanderen en kunt u gerust een afspraak bij mij maken. Verder ben ik ook in de gelegenheid om u middels een digital consult te begeleiden.

Regelgeving v.a 20-01-2021

Kom niet naar de praktijk als u of een van uw huisgenoten een of meerdere van onderstaande symptomen vertoond. Bel of mail mij in dat geval.
Verkoudheid/loopneus, hoest- en of niesbuien, benauwdheid/ kortademigheid, moeheid, keelpijn, koorts of verhoging (tot 38 graden), hoofdpijn, ziek voelen en/of diarree.  Mocht u hersteld zijn van Corona dan kunt u 14 dagen na herstel terecht voor een afspraak in de praktijk.

De gebruikelijke hygiënemaatregelen van het RIVM zoals geen handen schudden, in je elle boog hoesten en niezen en handen wassen gebruiken we natuurlijk als uitgangspunt.
U heeft gelegenheid om bij binnenkomst en voor vertrek uw handen te wassen.
In de praktijk is een toilet aanwezig. Zorg dat u thuis naar de wc gaat voordat u naar de praktijk komt.
Ik zal er alles aan doen om de behandeling zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de massages

Tijdens de massage wil ik u vragen het ondergoed aan te houden. Zeker in het begin kan het bezoeken van een massage praktijk voor sommigen wat onwennig aanvoelen. Het is dan prettig dat u uw wensen aangeeft zodat ik de behandeling zo goed mogelijk op u kan afstemmen zodat u hier zich zo prettig mogelijk bij voelt. In de praktijk worden beslist GEEN erotische massages uitgevoerd. Ook de vraag ernaar wordt zeker niet op prijs gesteld!

Hygiëne en ethiek staan bij mij hoog in het vaandel. Ik vraag van u hetzelfde.