Informatie

Privacy reglement & Disclaimer

Het Privacy reglement is voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelingen. Deze is niet toegankelijk voor derden en wordt met niemand gedeeld.

Disclaimer: Indien u mij niet volledig of verkeerd inlicht, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde therapieën en/of (therapeutische)massages. De therapieën en/of (therapeutische) massages vormen geen vervanging voor professionele medische hulp, maar kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn! 

Algemene voorwaarden https://www.natuurlijkelevenskracht.eu/privacy-policy/algemene-voorwaarden/

Registratie in het AGB-register:

Praktijk en Zorgverlener zijn in bezit van een AGB-code en informatie hierover kan op verzoek verstrekt worden.

Inschrijving in KvK onder nummer 78566711

Kwaliteitstherapeut

Complementaire kwaliteitstherapeut

Als Complementaire kwaliteitstherapeut sta ik ingeschreven bij de beroepsverenigingen C.A.T. 

Prestatiecodes:  

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie              Dit betreft een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.               

24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. 

Vergoeding door zorgverzekeringen

Als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve of complementaire therapieën kun je de factuur declareren bij de zorgverzekeraar. Voor informatie over de mate van vergoeding door welke verzekeringsmaatschappijen verwijs ik naar de website van je zorgverzekeraar. De mate van vergoeding kan jaarlijks wijzigen. Vergoeding via zorgverzekeraar

 

Intake formulier voor volwassenen en minderjarigen

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders ( of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dar deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd. Voor het intake gesprek stuur ik alle formulieren naar u toe met het verzoek om deze  voor de eerste afspraak ondertekend  mee te nemen. (zie onderstaande Intake formulieren)

INTAKE CLIENT MINDERJARIG 2024

INTAKE CLIENT VOLWASSEN 2024

Ik ben aangesloten bij:                                                                           CAT beroepsorganisatie Alle Kwaliteitstherapeuten een complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau, voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ.https://kwaliteitstherapeuten.nl

https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/client/CATVergoedbaarVirtueelschild.pnghttps://kwaliteitsysteem.nl/bulk/logos/client/KwaliteitsTherapeutenVirtueelschild.jpg

BAT Beroepsverzekeraar

Stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. http://rbcz.nu

Kwaliteitstherapeut valt onder Wkkgz-klachtenrecht bij de Geschillen Alternatieve Therapeuten. https://kwaliteitstherapeuten.nl

GAT valt onder de het Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. https://gatgeschillen.nl

Lid van vakvereniging:

logo VVNT - blauw op witte achtergrond

https://vvnt.nl